SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 33 810 70 24

Reklamacje

Reklamacje

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do reklamacji Towaru w terminie wynoszącym dwa lata od dnia odebrania przesyłki. 

 

Czego można żądać w ramach reklamacji?

 

W przypadku stwierdzenia wady Towaru  można żądać:

  1. nieodpłatnego usunięcia wady Towaru/wymiany elementu,

  2. wymiany Towaru na nowy,

  3. obniżenia ceny Towaru,

  4. w razie stwierdzenia istotnej wady Towaru, zwrotu uiszczonej ceny wraz z kosztami przesyłki – odstąpienie od umowy.

 

Jak zgłosić reklamację? 

 Reklamacje Towarów z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegające na niezgodności Towaru z umową można złożyć w dowolnej formie – można w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego

Formularz reklamacji można przekazać bezpośrednio do My Honey Home, bądź wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: 

My Honey Home spółka jawna

ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31

43-300 Bielsko-Biała

 

Posiadanie paragonu nie jest warunkiem złożenia reklamacji, jednak może ułatwić proces reklamacyjny. 

 

Wraz ze zgłaszaną reklamacją, Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy wadliwy Towar.   W razie odesłania Towaru należy go odpowiednio zabezpieczyć, najlepiej używając do tego oryginalnego opakowania. 

 

Natomiast jeśli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany do udostępnienia rzeczy w miejscu, w którym się znajduje. 
Koszty reklamacji

 

Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca. Dotyczy to również kosztów demontażu i dostarczenia Towaru. 

 

Termin rozpatrzenia reklamacji

 

Po otrzymaniu  reklamowanego Towaru oraz reklamacji, zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego i dalszym postępowaniu z reklamowanym Towarem, Klient zostanie powiadomiony pisemnie odpowiedzią wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, bądź w razie wyrażenia takiej woli przez Klienta – za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. 

W razie uwzględnienia reklamacji zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.